KODEX KVALITY

Všichni spolupracovníci Horak & Group se zavázali k dodržování tohoto desatera:

1. Vždy usiluji o dlouhodobou spokojenost klienta (spokojený klient je zárukou mé dlouhodobé prosperity a stability příjmu).
2 .Ke každému klientovi přistupuji individuálně a naslouchám jeho potřebám.
3. Neustále si rozšiřuji své odborné a profesní znalosti.
4. K řešení potřeb klienta vždy využívám optimálně zvolené instrumenty od renomovaných a osvědčených producentů, kteří se na danou oblast specializují.
5. Aktivně zajišťuji komplexní servis po celou dobu kontraktu.
6. Efektivní organizací konzultantské činnosti šetřím čas klienta (na jednání jezdím připravený a se všemi potřebnými podklady a materiály, co lze udělat na prvním jednání neodkládám na druhé).
7. Bezchybně ovládám komunikační dovednosti, abych klientovi pomohl překonat počáteční nedůvěru a umožnil mu otevřeně hovořit o jeho potřebách.
8. Klienta srozumitelně informuji o všech krocích nezbytných k realizaci jeho záměru a dohlížím na jejich provedení.
9. Dodržuji naprostou diskrétnost a zachovávám mlčenlivost ohledně všech skutečností spojených s klientem a jeho situací.
10. Vždy dodržuji profesionální etické principy a morální hodnoty.